sun

Dětská skupina Sluníčka Hradec

Otevírací doba: 7.30 – 17.00

Třída:

sun
Věk dětí: 1,5- 6 let

Sluníčka

Třídní učitelky:

Tereza Regnerová
Irena Pokorná
Hana Ouředníková
Hana Ouředníková