sun

Dětská skupina Sluníčka Berušky

Otevírací doba: 7.30 – 17.00

Třída:

sun
Věk dětí: 1,5 – 3 roky

Sluníčka

Třídní učitelky:

Petra Tichá
Zuzana Fellnerová
Zuzana Fellnerová
Jana Šulcová