sun

Dětská skupina Sluníčka Delfíni

Otevírací doba: 7.30 – 17.00

Třída:

sun
Věk dětí: 3 – 6 let

Sluníčka

Třídní učitelky:

Alena Jelínková
Tereza Pušová