Mateřská škola Sluníčka Hostivař

Dětská skupina Sluníčka Berušky

Dětská skupina Sluníčka Hradec

Dětská skupina Sluníčka Motýlci

Dětská skupina Sluníčka Delfíni

Dětská skupina Sluníčka Žabičky

Nadace Sluníčka dětem

O nás


Mateřské školy Sluníčka přinášejí dětem nový pohled na život. Nepotřebujeme auta na ovládání a drahé značkové kočárky, ale o to milejší pro nás bude, když uspořádáme zahradní slavnost, na které si děti vytvoří hrníček z hlíny, když si děti zacvičí na známé melodie, když se naučí vnímat barvy, jaké jsou teplé a příjemné a naopak jaké barvy vnímáme v zimě. Ale i přesto máme zimu rádi.

Podmínky přijetí

Sluníčka

Filosofie školek a skupin

Kindori

Naše školky a skupiny mají jednu stejnou myšlenku.

Moc dobře víme, jak je pro děti obtížné přejít z rodinného klidného prostředí do kolektivu dětí. A právě na tyto situace jsou připravené naše školky. Jsme rodinné školky s malým kolektivem dětí na třídu, aby paní učitelka měla možnost individuálního přístupu k dětem.

Učitelky připravují pro děti kreativní prostředí,

rozvíjejí hry a vzdělávání formou témat, aby děti byly zaměstnané a motivované a ze všech činností měly hezký pocit.

V každém dítěti najdeme hezkou povahovou vlastnost,

kterou chválíme a rozvíjíme a tím potlačujeme období vzdoru. Máme za sebou desetileté zkušenosti s vedením školek a skupin a pro děti máme připravený zážitkový program.