Třídní schůzky v MŠ Sluníčka Hostivař

KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje  

Tématem setkání s rodiči je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná práce na dalším rozvoji školy jako komunitního aktéra v nejširším slova smyslu. Ve vztahu k textu výzvy aktivita cílí na zájem o dění a řešení problémů dané lokality

Setkání proběhne formou řešitelského workshopu, který bude uveden krátkou prezentací ze strany vedení školy. Smyslem setkání je budovat komunitní vazby, rozšířit “brain-trust” pracující na vizi / akčním plánu školy, vykročit ze zavedeného rámce myšlení a posbírat co nejširší paletu idejí, přání a nápadů. V rámci skupinových tematických dílen pak budou jednotlivé návrhy rozpracovány a do vysoké míry detailu budou formulovány konkrétní praktické kroky k jejich naplnění. 

Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň: 0. blok – příprava prezentace (vedení školy, externí odborník) 

  1. blok – prezentace (vedení školy), cca 15 minut 
  2. blok – panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut 3. blok – skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 60 minut 

– 

Za cíl si setkání klade: 

– rozšířit povědomí rodičů o vizi a kultuře školy ve vztahu k její komunitní roli, – posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich očekávání a potřeby, – zavzít rodiče do formulace cílů a akčních kroků pro budoucí období, – průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou. 

Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků. 

EXTERNÍ ODBORNÍK – interní oponent prezentace, moderátor a facilitátor Bohdan Fuka (1979) 

– facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz

– praxe v oboru od roku 2003 

– místostarosta TJ Sokol I. Smíchov (TJSIS), 2013-2016 (spolek s cca 1.000 členů) – zakladatel a vedoucí oddílu atletiky TJSIS, 2013-doposud (oddíl s cca 150 členy) – https://www.linkedin.com/in/bohdanfuka/

Společně na cestě  

Tématem setkání s rodiči je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná práce na problematice inkluze a rozvoje demokratické kultury ve specifických reáliích dané školy. Ve smyslu textu výzvy se bude jednat o prezentaci aktivit projektu s následnou diskusí. 

Smyslem setkání je v první řadě (blíže) představit rodičům aktivity probíhající / realizované v rámci projektu, ozřejmit jejich smysl a dopady do školy a přínos pro jednotlivé žáky. Následná diskuse bude vedle reflexe stávajících aktivit, a z ní plynoucích ponaučení, cílit na sběr potřeb a očekávání pro období příští a jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke kultuře školy a vizi jejího rozvoje, materiálním a organizačním možnostem a v neposlední řadě zavzetí rodičů do formování konkrétních praktických kroků k jejich naplnění. 

Jednotlivé bloky setkání budou mít následující obsahovou náplň: 0. blok – příprava prezentace (vedení školy, garant projektu, externí odborník) 1. blok – prezentace (externí odborník), cca 30 minut 

  1. blok – panelová diskuse (moderuje externí odborník), cca 45 minut 3. blok – skupinové tématické dílny (facilituje externí odborník), cca 45 minut 

– 

Za cíl si setkání klade: 

– rozšířit povědomí rodičů o probíhajících aktivitách školy, 

– posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich potřeby, 

– zavzít rodiče do formulace akčních kroků pro budoucí období, 

– průřezově podpořit vazby napříč školní komunitou. 

Cílovou skupinou jsou rodiče (zákonní zástupci) žáků. 

 

EXTERNÍ ODBORNÍK – interní oponent prezentace, prezentující, moderátor a facilitátor Bohdan Fuka (1979) 

– facilitátor, lektor komunikačních dovedností (www.odyssey.cz

– praxe v oboru od roku 2003 

 

Související příspěvky

Moji kamarádi
Na celé září máme pro děti téma Moji kamarádi Děti se adaptují, poznávají své kamarády, paní učitelky a jak to ve školce chodí Děti si…
Zobrazit více
Moje rodina
Tento týden se děti seznamují s novým tématem – Moje rodina Děti pojmenují jmény svou rodinu, své nejlepší kamarády a nejoblíbenější hračku Namalují si svůj…
Zobrazit více
Moje cestování
Moje cestování Tento týden děti poznávají dopravní prostředky a dopravní značky Budou stavět koleje pro vlaky dráhu pro letadla a vodní cesty pro lodě
Zobrazit více
Námořníci
Školní rok utekl jako voda a začali nám letní prázdniny a s ním téma měsíce NÁMOŘNÍCI Děti budou vyrábět lodě, námořnické čepice a trička Zahrají…
Zobrazit více