3…2…1…. 🏁 Olym­pi­á­da ve Slu­níč­kách byla zahájena 🔥
Děti budou blí­že pozná­vat olym­pij­ské spor­ty 🛷🏂⛷🥌⛸ na spor­tov­ce si zahra­jí, vyro­bí lyže z papí­ru a budou sou­tě­žit o medai­le a diplomy 🏆