Před­cho­zí téma jsme měli domá­cí zví­řát­ka a tak nad­chá­ze­jí­cí týden u zví­řá­tek ješ­tě zůsta­ne­me, ale pře­su­ne­me se do ZOO. Děti budou opět pozná­vat a pojme­no­vá­vat zví­řát­ka, kte­rá žijí v zoo, sta­vět ohra­dy a při­řa­zo­vat, kte­rá zví­řát­ka spo­lu mohou žít ve spo­leč­né ohradě.