Týden se stra­ši­dly a čáry máme za sebou a tím jsme se pře­houp­li do dal­ší půl­ky pod­zi­mu. Prv­ní lis­to­pa­do­vý týden si bude­me poví­dat o zví­řát­kách v Zoo­lo­gic­ké zahra­dě, jak pře­ží­va­jí zimu, bude­me malo­vat zeb­ry, lepit med­vě­dy, poví­dat si o vod­ních zví­řát­kách, kdo žije na a kdo pod vodou v rám­ci vychá­zek na Hos­ti­vař­skou louku.