🦁 Zví­řát­ka v zoo, naše nové týden­ní téma.
Škol­ka se pro­mě­ní v zoo­lo­gic­kou zahra­du 🐒 děti posta­ví ohra­dy pro zví­řát­ka, zví­řát­ka budou děti pozná­vat, jak pohy­bem 🐸 tak po zvuku 🐘
Zví­řát­ka si vyro­bí 🐼 a zahra­jí si s nimi divadlo.