Ten­to týden si děti poví­da­ly o zimě, o sně­hu, o mra­zu, ale také si vyro­bi­ly krás­né sně­hu­lá­ky z papí­ru, zahrá­ly si na sně­ho­vé vloč­ky, posta­vi­ly sně­ho­vé měs­teč­ko a zopa­ko­va­ly si všech­ny zim­ní spor­ty.