Pon­dě­lí jsme zača­ly týden­ním téma­tem Zima a sníh je tady.
Děti si budou poví­dat o poča­sí ❄️ jak se správ­ně oblé­kat 🧣🧤 při­pra­ví si zim­ní kra­ji­nu, vyro­bí si sně­hu­lá­ky ⛄️z papí­ru, vaty a pokud to půjde, tak i ze sněhu 😁
Pro­cvi­čí si zim­ní spor­ty 🏒🛷⛸⛷ a budou pozo­ro­vat pří­ro­du 👀 jak se změnila 🥶