Na posled­ní týden v tom­to měsí­ci jsme si pro děti při­pra­vi­li téma — Zdra­vý týden 🍀
Děti si budou poví­dat o zdra­vé 🍎 a nezdra­vé 🍭 sva­čin­ce a proč je důle­ži­té jíst ovo­ce a zeleninu 🦷
Děti budou roze­zná­vat dru­hy ovo­ce a zeleniny 🫐🥬
Nau­čí se novou bás­nič­ku O řepě 🧓🏼👵🏼👧🏻🐶
Zopa­ku­jí si počty 🔢 a bar­vy 🟣 a vyro­bí si tiskát­ka z brambor