Nový týden = nové téma 🙂 Ten­to týden si naše dětič­ky uži­jí mno­ho zába­vy s pohád­ka­mi. Nau­čí se nové bás­nič­ky, vyro­bí si Per­ní­ko­vou cha­loup­ku, budou roze­zná­vat roz­díl mezi dob­rem a zlem, pojme­no­vá­vat posta­vy z pohá­dek a jaké ply­ne z pohád­ky pona­u­če­ní. Na jed­nu tako­vou pohád­ku si i zahra­jí.