Z pohád­ky do pohád­ky 👸🏼 tako­vé je naše nové týden­ní téma pro děti.
Děti si budou poví­dat a vyprá­vět o pohád­kách a pohád­ko­vých postavách 🧚🏻‍♂️🧙🏼
Zahra­jí si lout­ko­vé diva­dlo, budou roze­zná­vat dob­ro a zlo 👼🏼👹 a do škol­ky se za dět­mi při­je­dou podí­vat i Pohád­ko­vá zvířátka 🤩🐒🦎🦜