Na ten­to týden jsme pro děti při­pra­vi­ly oblí­be­né téma pohádek 👸🏼🧚‍♀️🐺
Děti budou pozná­vat pohád­ky a pohád­ko­vé bytos­ti, budou si vyprá­vět pohád­ky, roze­zná­vat dob­ro a zlo a také při­je­de dětem zahrát Diva­dlo úsměv 😁 pohád­ku O pej­sko­vi a kočičce 🐶🐱