Pro ten­to týden máme nové týden­ní téma — Z pohád­ky do pohádky.
Děti budou pozná­vat pohád­ky, pojme­no­vá­vat posta­vy 👸🏼🧙🏼‍♂️🧚🏻‍♂️ roz­li­šo­vat klad­né a zápor­né posta­vy, roze­znat dob­ro a zlo ⚫️ kte­ré je v pohádkách.
Star­ší děti si natré­nu­jí jed­nu z pohá­dek a zahra­jí ji mlad­ším dětem 🤗