Posled­ní říj­no­vý týden se bude­me věno­vat pohád­kám. Bude­me hrát diva­dél­ka, malo­vat zná­mé posta­vič­ky, vyrá­bět lout­ky, pozná­vat pohád­ko­vé posta­vy a spous­tu dal­ší nauč­né zábavy.