Dal­ší led­no­vý týden jsme při­pra­vi­li pro děti téma Vese­lých robo­tů. Bude­me vyrá­bět robo­ty z kra­bi­ček, z látek, ze sta­rých mobil­ních tele­fo­nů, bude­me jim lepit nohy, ruce a hla­vu a čeká nás také diva­dlo o robotech.