Svou fan­ta­zii budou děti roz­ví­jet u nové­ho týden­ní­ho téma­tu — ROBOTI 
Děti budou vyrá­bět z alo­ba­lu své­ho robo­ta Emi­la, roz­ví­jet jem­nou moto­ri­ku, ze sta­veb­nic vyro­bí loď pro robo­ta Emi­la a nau­čí se robo­tí řeč a chůzi