Pon­dě­lí jsme zača­li novým týden­ním téma­tem — Vese­lí roboti 
Děti budou pozná­vat robo­ta, vyro­bí si ho a budou roz­ví­jet moto­ri­ku a svou fan­ta­zii. Vyzkou­ší si řeč a pohyb robo­ta a zopa­ku­jí si čísel­nou řadu počí­tá­ním robotů ✌