Nový týden začí­ná­me s téma­tem Vese­lí robo­ti. Děti si budou roz­ví­jet moto­ri­ku rukou a svou fan­ta­zii. Ze sta­veb­nic děti posta­ví robo­ty a měs­teč­ka pro ně. Vyro­bí si robo­ty z papí­ru a pojme­nu­jí je.