Ten­to týden máme pro děti při­pra­ve­né téma VESELÍ ROBOTI. Děti pomo­cí sta­veb­nic ve škol­ce posta­ví robo­ty a měs­to pro ně. Vyzkou­ší si robo­tí chůzi a řeč a robo­ta si i vyro­bí z kar­to­nu a krabiček.

Nejen robo­tům se bude­me věno­vat ten­to týden, děti si budou poví­dat jaké zna­jí tech­no­lo­gie, dosta­nou mobil­ní tele­fo­ny a řek­nou si k čemu slo­ží.