Blí­ží se Veli­ko­no­ce a tak si o nich začne­me s dět­mi v násle­du­jí­cích dnech poví­dat, jaké jsou Veli­ko­noč­ní zvy­ky, jaká zví­řát­ka a akti­vi­ty se pojí s Veli­ko­no­ce­mi. Téma Veli­ko­no­ce nás bude ve Slu­níč­kách pro­vá­zet až do kon­ce břez­na, kdy na posled­ní břez­no­vý víkend Veli­ko­no­ce vycházejí.