Vese­lé Velikonoce 🐣
Děti v tom­to, i příš­tím týd­nu budou pozná­vat tra­di­ce a zvy­ky Velikonoc.
Jaká zví­řát­ka jsou s Veli­ko­no­ce­mi spojená 🐰🐥
budou vyrá­bět, malo­vat zví­řát­ka a vajíčka 🥚
V úte­rý 12.4. bude Veli­ko­noč­ní besíd­ka dětí ve škol­ce v Hostivaři.
Klu­ci si při­ne­sou pomláz­ku a hol­čič­ky barev­ná vajíč­ka, mohou i ta čokoládová 🍫
Po tří­dách děti řek­nou bás­nič­ky, kte­ré se nau­či­ly a vyro­bí Veli­ko­noč­ní ozdo­by, kte­ré si odne­sou domu.