A máme tady Veli­ko­no­ce. Ve škol­ce jsou pří­pra­vy v plném prou­du a rodi­če se mají na co těšit.

Začát­kem týd­ne nás čeká Veli­ko­noč­ní besíd­ka, na kte­rou děti pil­ně tré­no­va­ly. V dal­ších dnech si děti budou poví­dat o tom­to svát­ku. Jaká zví­řát­ka k Veli­ko­no­cům pat­ří, nama­lu­jí si a ozdo­bí vajíč­ko, nau­čí se novou bás­nič­ku, nesmí chy­bět diva­dlo a pozor.… ve škol­ce v Hos­ti­va­ři se bude i péct. 🙂

Krás­né Veli­ko­no­ce přejeme