Od pon­dě­lí 11. 12. 2017 bude­me mít ve Slu­níč­kách vánoč­ní stro­meč­ky, tak si je děti budou postup­ně zdo­bit a vytvo­ří­me si s dět­mi hez­ké chvil­ky u stro­meč­ku. Bude­me vyrá­běj­te ozdo­by, zpí­vat kole­dy, péct per­níč­ky, hrát dětem diva­dél­ka a poví­dat si o Váno­cích. Je to nej­hez­čí obdo­bí ve škol­ce, tak si ho s dět­mi pat­řič­ně užijeme.