Ten­to týden nás čeká Valen­týn­ské téma. Děti si budou poví­dat o tom­to svát­ku, jak se k sobě mají cho­vat nejen ten­to den. Jaké jsou zákla­dy sluš­né­ho cho­vá­ní, nau­čí se novou bás­nič­ku, zazpí­va­jí si, zatan­čí si a vyro­bí si Valen­týn­ská přá­ní.