❤️ Valen­týn, naše nové týden­ní téma 🥰
Děti si budou poví­dat o tom­to svát­ku, budou si poví­dat o své rodi­ně 👨‍👨‍👧‍👦 a kamarádech 👫
Pozná­vat tva­ry a bar­vy a vyro­bí Valen­týn­ky 💌 pro své maminky