Začal nám týden lás­ky. Ten­to týden máme pro děti při­pra­ve­né téma Valen­týn. Děti se o tom­to svát­ku dozvě­dí více. Budou si poví­dat, koho mají rádi. Zopa­ku­jí si zákla­dy sluš­né­ho cho­vá­ní, bar­vy a tva­ry. Vyro­bí si Valen­týn­ky a upe­čou Valen­týn­ské muf­fi­ny.