Dnes jsme odstar­to­va­li 🏁 nové týden­ní téma Učí­me se oblékat.
Děti se budou učit správ­né postu­py u oblé­ká­ní 👚👖👟 a roz­ví­jet tak jem­nou motoriku 👐🏼
Poví si, jak se mají správ­ně oblé­kat v zimě ❄️ a nao­pak v létě ☀️