Pro ten­to týden jsme si pro děti při­pra­vi­ly týden­ní téma Učí­me se oblékat 👕👖👗
Malé děti budou oblé­kat nejen sebe, ale i panen­ky a plyšá­ky 🧸 a budou si navzá­jem pomá­hat a radit.
Řek­nou si správ­né postu­py u oblé­ká­ní, jak se oblé­kat, když je ven­ku mráz ❄️ vět­ší děti se nau­čí, jak si mají své věci sklá­dat do boxí­ku. Děti budou sou­tě­žit na čas, kdo se nej­rych­le­ji a správ­ně oblékne 🌪