Nový týden začí­ná­me s téma­tem Učí­me se oblé­kat. Děti si vez­mou ze svých boxí­ků své oble­če­ní a budou se ve tří­dě učit správ­ně oblé­kat. Řek­nou si, jaký je správ­ný postup při oblé­ká­ní, budou oblé­kat i panen­ku s plyšá­kem a samy sebe na čas za odmě­nu. Děti se nau­čí i pořád­ku a jak si věci správ­ně sklá­dat do boxí­ků, aby je nemě­ly zmuchla­né. Nau­čí se novou bás­nič­ku, kte­rá jim pomů­že při oblé­ká­ní.