A  máme tady měsíc kvě­ten. Pro děti jsme si při­pra­vi­li téma pěs­to­vá­ní byli­nek a kyti­ček. Děti si zasa­dí kytič­ky na zahra­dě a zku­sí si vypěs­to­vat bylin­ky ve tří­dě. Nau­čí se novou bás­nič­ku, poslech­nou si pohád­ku o zahrad­ní­ko­vi, budou pozná­vat chu­tě růz­ných plo­dů a roze­zná­vat ovo­ce a zele­ni­nu.