V pon­dě­lí 4. 9. 2017 nám začí­ná nový škol­ní rok. Moc se na Vaše děti těší­me a máme při­pra­ve­né prv­ní téma pro všech­ny děti ve škol­ce — Týden kama­rá­dů. Děti se budou sezna­mo­vat s kama­rá­dy již ve svých tří­dách, budou se učit jejich jmé­na, jmé­na paní uči­te­lek a pomá­hat jim v tom budou kama­rá­di z pohádek.