Týden muzi­kan­tů — naše nové téma 🎼
Děti budou pozná­vat hudeb­ní nástroje 👀👂🏼
Nau­čí se nové pís­nič­ky 🎤 a taneč­ky 🕺🏻 vyro­bí si hudeb­ní nástro­je 🥁🎸 a na někte­ré si i zahrají 🎹🎻
Děti budou muset roz­po­znat rych­lou melo­dii od té pomalé.