Prv­ní led­no­vý týden začí­ná­me ve škol­ce týden­ním téma­tem Tři králové.
Děti si budou poví­dat o třech krá­lích, budou sta­vět zim­ní ves­ni­ci ❄️ vyro­bí si tři krá­le na špej­li a zahra­jí si s nimi divadlo 🎭
Nau­čí se pís­nič­ku 🎼 o třech krá­lích a zopa­ku­jí si bás­nic­ky o zimě a zví­řát­kách ☃️🐾