Nový rok jsme zača­li s téma­tem Tři krá­lo­vé — Kašpar, Meli­char, Bal­ta­zar. Děti si budou poví­dat o třech krá­lích, nau­čí se nové bás­nič­ky, pís­nič­ky, Tři krá­le si vyro­bí a vyro­bí si i zim­ní ves­nič­ku a zahra­jí si diva­dlo.