Začal nám nový rok a také nové téma — Tři krá­lo­vé. Děti se dozví pří­běh o Kašpa­ro­vi, Meli­cha­ro­vi a Bal­ta­za­ro­vi, nau­čí se jed­no­du­chou říkan­ku, poslech­nou si pís­nič­ku “My tři krá­lo­vé jde­me k vám”, děti si pomo­cí paní uči­te­lek posta­ví zim­ní ves­nič­ku a zahra­jí si diva­dlo.