Máme tady dal­ší týden a s ním spo­je­no i nové téma. Bude­me si poví­dat o zví­řát­kách, co s námi žijí v domác­nos­ti, jak se cho­va­jí a co jedí. Vět­ší děti by měly sami poví­dat, jak se o ně sta­rá­me a co se od nás mohou nau­čit. Dále se děti dozví, jak se cho­vat k pejskům, když je pot­ka­jí na uli­ci nebo v parku.