Ve stře­du 1. 6. 2017 nás čeká Dět­ský den. Děti si ho budou od rána uží­vat, dosta­nou ovoc­ný pohár se zmrz­lin­kou a odpo­led­ne při­je­dou her­ci a budou si dět­mi od 15.00 — 16.30 hrát, sou­tě­žit, malovat.
Celý měsíc čer­ven si bude­me opa­ko­vat téma­ta, kte­rá se spo­ju­jí s prázd­ni­na­mi, ces­to­vá­ním, nový­mi kama­rá­dy. Bude­me co nej­ví­ce na zahra­dě, kde už sva­čí­me a trá­ví­me co nej­ví­ce času.