Těší­me se na prázdniny ☀️💦
Naše nové téma do kon­ce škol­ní­ho roku 👩🏻‍🏫
Děti si budou poví­dat, kam poje­dou o prázd­ni­nách na výlet, jest­li k moři 🌊🌴nebo na cha­lu­pu k babičce 👵🏼🌲
Jaké mís­to mají nej­ra­dě­ji a kam by si přá­ly jet.
Před­ško­lá­ci se roz­lou­čí se svý­mi kama­rá­dy a paní uči­tel­ka­mi ve škol­ce, kde i přespí 🤩🍕