Prv­ní květ­no­vý týden začí­ná­me s téma­tem Šel zahrad­ník do zahrady 🧑🏼‍🌾
Děti budou pečo­vat o své zasa­ze­né bylin­ky a kytičky 🌱🌸
Budou roze­zná­vat ovo­ce a zele­ni­nu po chu­ti, vět­ší děti budou pozná­vat ovoc­né stro­my, kte­ré máme i na naší zahradě 🌳🍎🍒
Řek­nou si, proč je zele­ni­na 🥒 důle­ži­tá ke sva­čin­ce 😋 a zahra­jí si na farmáře 🥕