Pro ten­to týden ☀️ jsme pro děti při­pra­vi­ly týden­ní téma — SAFARI 🦁
Děti si budou poví­dat, jaká zví­řát­ka žijí v Afri­ce a jaká může­me vidět i u nás v ZOO 🐒
Děti zví­řát­ka pojme­nu­jí, poví si, co tako­vá zví­řát­ka mají k obě­du 🥒🥩 čím jsou spe­ci­fic­ká 🦓🦒🦏🐊 a posta­ví pro zví­řát­ka domečky.
Pokud vyjde poča­sí 🌤 děti se vyda­jí za zví­řát­ky na sta­tek, poblíž školky 🦆🐴🐑