Back to Top

Rozvrh dne

8.00 – 9.00 Scházení dětí,  hry po dle hlavního tématu na týden
9.00 – 9.10 Tématický kroužek – hlavní body dne, co nás dnes čeká, na co se moc těšíme, o co nesmíme přijít, jak si pamatujeme téma z minulého dne
9.10 – 9.20 Cvičení s hudbou ve třídě, při hezkém počasí na zahradě
9.20 – 9.40 Hygiena, svačinka
9.40 – 10.00 Velké téma, malování, zpívání, cvičení, vytváření, později i anglický jazyk
10.00 – 11.30 Pobyt venku, procvičování získaných vědomostí a hry na téma s připravenými pomůckami
11.30 – 12.30 Hygiena a oběd
12.30 – 14.30 Ukládání do postýlek, pohádka, spánek
14.30 – 15.00 Hygiena a odpolední svačina
15.00 – 17.00 Odpolední činnosti, zájmové kroužky dětí, rozcházení, ukázky prací rodičům