Posled­ní dva týd­ny v měsí­ci led­nu se bude­me věno­vat téma­tu Ptáč­ci zpě­váč­ci. Dáme s dět­mi na strom zobá­ní pro ptáč­ky, bude­me je s dět­mi pozo­ro­vat a pojme­no­vá­vat je. Při ran­ních hrách si zku­sí­me vyrá­bět bud­ky pro ptáčky.