Naše nové týden­ní téma je Pod­zim a draci 🍂🐉
Děti budou vyrá­bět dra­ky z růz­ných před­mě­tů a v par­ku vyzkou­ší, jest­li létají.
Při­po­me­nou si roč­ní obdo­bí a poví si o pod­zi­mu více 🍁
Také budou děti vyrá­bět zví­řát­ka 🐑 a učit se pod­zim­ní básničky.