S dět­mi bude­me pojme­no­vá­vat poča­sí, poví­dat si, jak se cho­vat, když je vel­ké hor­ko, bouř­ka. Dále se děti budou učit v jakém oble­če­ní nosit za růz­né­ho poča­sí a jaké čin­nos­ti jsou s poča­sím spojeny.