V tom­to týd­nu si dětič­ky budou poví­dat a budou zís­ká­vat nové infor­ma­ce o poča­sí. Zopa­ku­jí si roč­ní obdo­bí, pojme­nu­jí na obráz­cích dané poča­sí, vyro­bí si mráč­ky, slu­níč­ko, déšť, sníh i mráz.