Dnes jsme zača­ly týden téma­tem Poča­sí, sníh a mra­zy 🌨❄️ Děti se nau­čí vyjme­no­vat roč­ní obdo­bí, jaké máme poča­sí v těch­to obdo­bích a jak se správ­ně oblé­kat, aby nám neby­la ven­ku zima 🥶
Roč­ní obdo­bí si nama­lu­jí 🌸☀️🍂❄️ vyjme­nu­jí akti­vi­ty pro dané obdo­bí 🏄🏻‍♀️🛷 a zahra­jí si hru na lyža­ře ⛷