Před­po­sled­ní květ­no­vý týden si bude­me poví­dat o poča­sí. Bude­me malo­vat slu­níč­ka, zdo­bit dešt­ní­ky a pozo­ro­vat ven­ku slu­níč­ko, mra­ky a déšť.